headhunting

[:vi]【Ebook】Những thách thức cơ bản trong Quản lý nhân sự và phương hướng giải quyết[:]

[:vi] Khi đọc quyển Ebook này, bạn có cảm thấy mình đang đương đầu với các vấn đề dưới đây khi tuyển dụng hay không? ・ Tôi cảm thấy việc tuyển dụng trở nên khó khăn vì mức độ cạnh tranh ngày càng cao ・Tôi gặp khó khăn trong việc: Read more…