【Ebook】Lắng nghe suy nghĩ của IT Developers về làm việc remote- Giải pháp và lợi ích của Người sử dụng lao động

Download Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được 6 năm. Phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Nhân sự như: Dịch vụ giới thiệu nhân sự và Dịch vụ khảo sát năng lực ứng viên.Chúng tôi đã trải qua hầu hết các vấn đề mà các công ty Read more…

headhunting

[:vi]【Ebook】Những thách thức cơ bản trong Quản lý nhân sự và phương hướng giải quyết[:]

[:vi] Khi đọc quyển Ebook này, bạn có cảm thấy mình đang đương đầu với các vấn đề dưới đây khi tuyển dụng hay không? ・ Tôi cảm thấy việc tuyển dụng trở nên khó khăn vì mức độ cạnh tranh ngày càng cao ・Tôi gặp khó khăn trong việc: Read more…