Được phát triển bởi Nguyễn Anzai – Giám đốc công ty nhân sự Nhật Bản Việc Ơi với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự.

Viecoi.inc Director
Akira Anzai

Anzai(Mr.)
Director of Japanese HR agency, Viecoi.Super Vietnam lover and Vietnamese language learner!

 

Dựa trên 2 thuyết trọng tâm:

  1. Cấu trúc của phương pháp ý thức:
    • Nguyên tắc cấu trúc ý thức con người
    • Hoạt động của suy nghĩ cho đến khi một người nhận thức và hành động
  2. Năm đặc điểm lớn của tính cách:
    • Các lý thuyết chính trong nghiên cứu tâm lý học hiện đại
    • Tính cách được tạo thành từ 5 yếu tố độc lập

Chúng tôi đã cho ra đời PandaTest như một công cụ hiệu quả trong việc kiểm tra kỹ năng với bộ 107 câu hỏi. Công cụ này đã được sử dụng bởi nhiều công ty lớn, với sự tham gia của hơn 1500 nhân sự tại các công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ Nhân sự có thể kiểm tra năng lực làm việc tại công ty Nhật Bản, chúng tôi xin ưu đãi gói dùng thử cho 10 Nhân sự với những quyền lợi sau:

– Dùng thử Pandatest và nhận báo cáo cá nhân với bình luận phản hồi chi tiết của Anzai

– Biết khả năng của mình khi làm việc trong một công ty Nhật Bản

– Hoàn toàn miễn phí