Chúng tôi đã phát hành một tính năng mới đó là thu thập và tổng hợp điểm số từ Feedback tức thời từ những người phỏng vấn trong bài kiểm tra năng lực trực tuyến “PandaTest”.

 

PandTest là gì

PandaTest là một công cụ kiểm tra năng lực trực tuyến nhằm phát hiện ra những điểm khó nhìn thấy trong các cuộc phỏng vấn.
Kể từ khi phát hành vào tháng 8 năm 2022, PandaTest đã được nhiều công ty trong tất cả các ngành sử dụng, bao gồm các công ty chuyên về sản xuất, CNTT, …
Với tổng số lựa chọn sử dụng vượt hơn 2.000.

 

Bối cảnh của việc phát hành tính năng tổng hợp Feedback trong phỏng vấn

PandaTest tự động tính điểm những người tham gia kiểm tra năng lực trực tuyến, và nó được xem như một trong những tiêu chí để lựa chọn ứng viên.

Tuy nhiên, thông thường các công ty sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên ấn tượng của họ về cuộc phỏng vấn miệng, thay vì chỉ dựa trên điểm số của bài kiểm tra năng lực.

Do đó, lần này, chúng tôi đã thêm chức năng thu thập tổng hợp Feedback.
Bằng cách gửi một liên kết duy nhất do PandaTest tạo ra cho người phỏng vấn, có thể thu thập đánh giá của họ ngay lập tức.

Điều này cho phép dữ liệu định lượng từ bài kiểm tra năng lực và đánh giá định tính từ các cuộc phỏng vấn miệng được hiển thị cùng nhau trong các báo cáo của Pandatest.
Tất nhiên, có thể tùy chỉnh và đặt các mục đánh giá phỏng vấn khác nhau đối với từng công ty, và thậm chí đối với từng loại công việc.

 

Lợi ích khi sử dụng

Lợi ích cho HR
・Thu thập và quản lý đánh giá feedback tức thời, giảm bớt căng thẳng khi để ứng viên chờ đợi.

Lợi ích cho người ra quyết định cuối cùng
・Dữ liệu định lượng từ bài kiểm tra năng lực và đánh giá định tính từ cuộc phỏng vấn miệng được kết hợp trong một báo cáo duy nhất.
・Đảm bảo báo cáo một cách thống nhất các điểm phân biệt nhận dạng và các mục phản hồi, đây là những điểm có xu hướng khác nhau giữa người phỏng vấn này với người phỏng vấn khác.

Hãy tận dụng những lợi ích này bằng cách sử dụng tính năng Feedback của chúng tôi